Kocourek: Při podpoře obnovitelných zdrojů ctíme rovné podmínky