V současné době má asociace 250 členů, z toho je 144 registrovaných online.

ERÚ - dotazy a odpovědi na téma ,,Výhodnosti modernizace MVE"

Vážení vyrobci z MVE,

na základě dotazů k možnostem výhodnosti modernizace výrobny z MVE,

níže jsou odpovědi od ERÚ, jen ještě informuji, že v nejbižší možné době (pan Krejcar odjíždí na dovolenou) doplníme prostřednictvím nových informací k tomuto tématu a vzhledem k novelizaci a chystajících se změn v této oblasti, doplníme info z legislativy,

zatím Vám přejeme krásné dovolené a zasloužený odpočinek

za AHeČR a pana Krejcara

přeje a vyřizuje

Alena Adamová

 

KOMUNIKACE - OTÁZKY A ODPOVĚDI

 Vážený pane Glonku,

 
tak mi přišla odpověď od ERÚ a opravdu v případě tzv. modernizace musíte podle platné legislativy splnit podmínku vynaložení finančních prostředků. Pět bodů rekonstrukce platí nyní už jen pro zdroje v aukčním režimu (prakticky nad 1 MW) a i u nich to je složitější + u rekonstrukcí dokončených v roce 2021. Celou odpověď Vám přeposílám níže. Moc z toho nadšený nejsem :-(.
 
Můžete mi, ještě, prosím, sdělit v jakém roce byla Vaše MVE o výkonu 217 kW uvedena do provozu. Pokusím se provést orientační výpočet "výhodnosti" modernizace a třeba na konkrétním příkladě ukázat ERÚ absurditu celé situace. Na druhou stranu za to ERÚ nemůže, je to takto napsáno v legislativě...
 
Celá odpověď ERÚ..
 
"Ano, je nezbytné splnit hodnotu celkové investice. Uvedených „5 bodů“ platilo pouze pro rekonstrukce dokončené do 31. 12. 2021. V současné době jsou požadavky na modernizaci uvedeny ve vyhlášce MPO č. 68/2022 Sb., o modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny (dále jen vyhláška o modernizaci). Dle této vyhlášky § 2: „Minimální výše peněžních prostředků vynaložených na modernizaci výrobny elektřiny se stanoví jako součin měrných investičních nákladů stanovených pro tento druh podporovaného zdroje energie vyhláškou o technicko-ekonomických parametrech, účinnou v době dokončení modernizace, a instalovaného elektrického výkonu výrobny elektřiny….“ V souladu s tímto ustanovením je nezbytné vynásobit instalovaný výkon uvedený na licenci hodnotou v aktuálním znění vyhlášky č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech), která je v současné době  pro modernizované MVE 77 000 Kč/kW.

Je nezbytné si uvědomit, že právě výše těchto investičních nákladů vstupuje do referenčních výpočetních modelů, které vedou k určité výši referenční výkupní ceny. Čím nižší by tato hodnota byla, tím nižší by byla i výše podpory.

Upozorňujeme, že v cenovém rozhodnutí č. 11/2022 ze dne 30. září 2022 je pro výrobny uvedené do provozu od 1. 1. 2023 uvedena referenční výkupní cena (RVC) ve výši 3 701 Kč/MWh a pro vodní elektrárny modernizované od 1. 1. 2023 je tato RVC ve výši 2 101 Kč/MWh. Referenční výkupní cena slouží pouze pro stanovení výše hodinového zeleného bonusu (HZB).

Dále si dovolujeme upozornit, že malé vodní elektrárny nově uvedené do provozu nebo modernizované mohou pobírat podporu pouze v HZB a tento HZB je pro tyto výrobny od 1. 1. 2022 v případě kdy je na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu hodinová cena (HC) vyšší než RVC roven nule a navíc je výrobce povinen uhradit rozdíl mezi HC a RVC společnosti OTE, a.s.

Na závěr upozorňujeme, že příloha č. 1 k vyhlášce o modernizaci definuje nezpůsobilé výdaje, kterými jsou například výdaje, které mají charakter běžných oprav a údržby."

 
pá 9. 6. 2023 v 0:04 odesílatel Rostislav Krejcar <r.krejcar@gmail.com> napsal:
Vážená paní Adamová, pane Glonku,
 
dotazy mám v patrnosti. 
 
Odpověď na otázku č. 1 mám připravenou a pro urychlení zasílám níže, co se týká druhého dotazu domnívám se, že při rekonstrukci stačí splnit 5 bodů, nicméně jsem se na to zeptal i bývalých kolegů z ERÚ. Čekám na jejich vyjádření, následně obratem pošlu.
 
K dotazu č. 1.
Změna režimu podpory povinný výkup nebo zelený bonus je možná pouze 1 x ročně (k 1. lednu) s tím, že změnu je nutné nahlásit nejpozději do konce listopadu předcházejícího roku. Toto platí pro starší MVE. 
 
Pravdou je, že v listopadu jsou již v cenovém rozhodnutí zveřejněny ceny podpory (výkup i zelené bonusy) na další rok. Nicméně nemusí nutně platit, že ceny tržní elektřiny budou před topnou sezónou (tj. na podzim) automaticky vyšší. Pokud obchodník (např. E.ON) nabízí možnost cenotvorby silové elektřiny metodou kopírování metodiky ERÚ (1 - 6 měsíc), tak to neznamená, že výrobce dostane stejně jako v režimu výkupních cen. Naopak metodika nastavení podpory ze strany ERÚ je založena na tom, že výkupní ceny jsou méně rizikové (jistota pro výrobce) než režim zelených bonusů. Jinými slovy lze naopak předpokládat, že v tomto případě výrobce dostane celkam (zelený bonus + silovka) více než v režimu výkupních cen. V detailu to z ekonomického pohledu znamená, že režim výkupních cen má v kalkulacích ERÚ nižší diskont než režim zelených bonusů.
 
Rozhodnutí o tom, zda zvolit 
a) režim výkupních cen (jistota)
b) zelený bonus a čekat s cenou silové elektřiny na podzim (riziko budoucí změny cen)
c) zelený bonus a cenu silové elektřiny odvozovat od postupného prodeje z pohledu výrobce (snížení rizika volatility cen)
 
je čistě na výrobci a jeho strategii.
 
Jak jsem říkal na semináři, prodej elektřiny z MVE v jeden okamžik (fixace v jednom dni) je jako hra v casinu. 
Pokud by bylo třeba něco k ad 1) doplnit, tak se klidně ptejte. Finální odpověď k ad 2) zašlu po potvrzení ze strany ERÚ. 
 
S přáním pěkného dne.
 
Rostislav Krejcar