V současné době má asociace 250 členů, z toho je 146 registrovaných online.

Popis činnosti

Asociace ČR je profesní sdružení v oblasti malých vodních elektráren. Jejím cílem je hájit zájmy a práva svých členů, zajišťovat poradenství, informovanost a

zprostředkování služeb v této oblasti.