V současné době má asociace 250 členů, z toho je 144 registrovaných online.

Modernizační fond 2021.....podpora investic do modernizace energetických soustav....

Dobrý den přejeme,

dovolujeme si Vám zprostředkovat zprávu o ,,otevření " Modernizačního fondu.....

výužití modernizačního fondu....

zdraví

za AH

Alena Adamová

 

 https://www.enovation.cz/underwood/download/files/mf-letacek.pdfSdíleno prostřednictvím Aplikace Google

Modernizační fond

Co je cílem fondu?

Cílem Modernizačního fondu je v období let 2021 až 2030 podpořit investice do modernizace energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti. Výsledkem bude rychlejší přechod na nízkouhlíkové hospodářství.

Fond je určen pouze pro Bulharsko, Česko, Estonsko, Chorvatsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko. Pro Českou republiku bude dostupných minimálně 150 miliard korun, což představuje 15,6 % z celkových prostředků Modernizačního fondu.

Z čeho podpora vychází?

Modernizační fond byl vytvořený evropskou směrnicí o EU ETS (směrnice 2003/87/ES (PDF, 700 kB)). V roce 2018 byl do směrnice mj. přidán nový článek 10d, který Modernizační fond popisuje.

Na národní úrovni se zřízení fondu odrazilo v zákoně o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (zákon č. 383/2012 Sb.). Od ledna 2020 je platná novela , která do zákona přidává nový § 12 upravující Modernizační fond. Novela nabyla účinnosti dne 1. ledna 2021.

Kolik prostředků fond má?

Pro financování fondu jsou celkově vyčleněna 2 % emisních povolenek v období 2021–2030. Každý stát má dále určený vlastní podíl z tohoto celku. Česko získá po Polsku druhý nejvyšší objem. Rozdělení vychází z přílohy směrnice o EU ETS.

Na národní úrovni jsou finance samotného Modernizačního fondu doplněny o příjmy z povolenek, které dosud byly přidělovány bezplatně (tzv. derogace, čl. 10c směrnice o EU ETS) a příjmy z povolenek určené na podporu opatření zaměřených na růst a propojení v rámci EU (tzv. solidarita, čl. 10 odst. 2 písm. b) směrnice o EU ETS).

Celkem by měl mít Modernizační fond k dispozici 227 mil. ks povolenek.

Povolenky jsou průběžně prodávány na trhu. Celkový objem finančních prostředků je proto závislý na vývoji cen emisních povolenek. Na rozdíl třeba od EU fondů tak nelze dopředu stanovit přesnou částku. Při přípravě ale odhadujeme, že se bude jednat o cca 150 mld. Kč za celé desetileté období.

Na co bude možné získat podporu?

Modernizační fond podporuje projekty, které pomůžou splnit cíle pro snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti a rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Podpora z fondu doplňuje podporu z operačních programů tak, aby se jednotlivé programy nepřekrývaly a zároveň aby byla podpora přístupná co nejširšímu okruhu žadatelů a jejich technologickým řešením.

V lednu 2021 vláda schválila programový dokument Modernizačního fondu, který nastavil devět základních programů podpory (ke stažení níže).

Programy podpory Modernizačního fondu (a rozdělení indikativní alokace v procentech)
 1. Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (26 %)
 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (38,7 %)
 3. Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS (13,3 %)
 4. Zlepšení energetické účinnosti v podnikání (6 %)
 5. Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru (3,5 %)
 6. Modernizace veřejné dopravy (5 %)
 7. Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře (4 %)
 8. Komunitní energetika (1,5 %)
 9. Modernizace soustav veřejného osvětlení (2 %)

Programy obsahují základní podmínky poskytování podpory – k nalezení pod odkazem: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/programy/

Další upřesnění podmínek obsahují jednotlivé výzvy. Aktuální přehled otevřených výzev je k nalezení na webové stránce Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR): https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/

Administrace Modernizačního fondu
Evropská úroveň

Proces administrace Modernizačního fondu na evropské úrovni se zakládá na ustanoveních prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1001 ze dne 9. července 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování modernizačního fondu na podporu investic do modernizace energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti vybraných členských států (dále jen „nařízení k Modernizačnímu fondu“).

Pro fungování a schvalování investic jednotlivých členských států hraje rozhodující úlohu EIB a tzv. Investiční výbor, kterému EIB poskytuje podporu ve formě sekretariátu. Výbor se schází dvakrát ročně, a to nejpozději do 15. července a do 15. prosince. Výbor tvoří zástupci přijímacích členských států, 3 zástupci nepřijímajících členských států, a zástupci Komise a EIB.

Více informací o Modernizačním fondu z této úrovně je k nalezení na webové stránce https://modernisationfund.eu/.

Národní úroveň

Na národní úrovni jsou hlavními organizačními útvary, které se podílí na přípravě a na administraci Modernizačního fondu:

 • a) Výbor pro Modernizační fond složený se zástupců MŽP, SFŽP ČR, MPO a MF,
 • b) Platforma pro Modernizační fond, kterou tvoří zástupci zainteresovaných subjektů z řad orgánů státní správy, profesních svazů, odborné veřejnosti a dalších partnerů. Seznam zastoupených organizací naleznete v dokumentech ke stažení.

Zprostředkujícím subjektem podpory je SFŽP ČR, který je administrátorem projektových žádostí /administrátorem projektové dokumentace.

Aktuální informace o Modernizačním fondu jsou dostupné na webové stránce SFŽP ČR: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/

Kontakt:
Kontaktní osoby na MŽP:

Maggie Škabraha Dokupilová, oddělení podpory modernizace energetiky, e-mail: maggie.skabraha@mzp.cz, tel.: 267 122 556;

Jan Tůma, oddělení obchodování s emisemi, e-mail: jan.tuma@mzp.cz, tel.: 267 122 360.

Dokumenty ke stažení