V současné době má asociace 250 členů, z toho je 170 registrovaných online.

MVE Petrov nad Desnou

Prodáme MVE v lokalitě k.ú. Petrov nad Desnou o výkonu 3x11 KW. MVE bude k datu prodeje modernizovaná.Podrobnosti, případná další jednání si domluvíme na mobilním čísle +420 608260022.