V současné době má asociace 250 členů, z toho je 152 registrovaných online.

Zařízení na měření průtoků v tocích pro MVE....

 Dobrý den přeji,

zde je firma 

https://meres.hennlich.cz/produkty/mereni

vyráběji průtokoměry a hlídače průtoků.....viz. odkaz,

jinak se můžete obrátit na firmu ELZACO, s.r.o Šumperk

Měření průtoku v otevřených korytech a řekách | Elzaco

www.elzaco.cz/cs/mereni-prutoku

Zařízení pracuje na ulatrazvukové metodě a je vhodné pro měření průtoku na vodních tocích, náhonech a otevřených přivaděčích. Tento způsob je alternativou k měření průtoku hydrometrickou vrtulí. Výsledný průtok je znám okamžitě po provedení sírie měření ve svislicích profilu koryta. Počet svislic je dán šířkou koryta.

nebo se obrátit přímo na ČHMÚ, kde by vám sdělili kontakt na výrobce zařízení pro vaše měření....

zdraví 

Alena Adamová

dne 9.5.2018