V současné době má asociace 250 členů, z toho je 152 registrovaných online.

§ 12 Vodního zákona

Novela Vodního zákona § 12.
Velice si vážím veškeré práce Asociace hydroenergetiků ČR, Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů a dalších, hájící zájmy provozovatelů malých vodních elektráren. K výzvě zajistit osoby mající vliv na zákonodárné složky bych rád doporučil obrátit se také na "rozumné" ekologické iniciativy a vysvětlit jim dopad omezení výroby zelené energie v MVE.
Pro argumentaci : Jedna středně velká MVE o výkonu 100 kW ušetří při optimálních průtocích cca 700.000 kg hnědého uhlí za rok !!! Výroba 1 kWh v tepelné elektrárně vyžaduje spálení 1 kg uhlí, které je třeba vykopat, vytěžit, dopravit, spálit, odsířit atd. Nechápu předkladatele Novely .. proč usilují o zhoršení ovzduší v naší zemi, které je někdy velmi špatné. Patrně jim nevadí, že to škodlivé dýchají sami, včetně jejich dětí.
Pokud Iniciativy ... vyslyší naše argumenty mohou pomoci svými vyjádřeními v médiích, nebo i ve Sněmovně.
Jarmil Resler