V současné době má asociace 250 členů, z toho je 147 registrovaných online.

Možnosti připojování nových výroben.....

Dobrý den,

v odkazu Vám zasílám informace kolem připojování nových výroben ve skupině ČEZ. V poslední době zaznamenáváme stále více zamítnutých žádostí například i stavebníků, kteří mají už vyřízené dotace. Na jedné straně podpora, na druhé nemožnost výstavby MVE, či jen navýšení výkonu u stávajích elektráren.Rádi bychom uvítali, kdyby AH ČR získala oficiální stanovisko MPO, ERÚ, či legislativních orgánů, event. i v součinnosti s Dr. Vrbou.  

J.Vénos, ELZACO,spol.s.r.o.

http://www.cezdistribuce.cz/cs/technicke-informace/moznosti-prip-novych-vyroben.html