V současné době má asociace 250 členů, z toho je 172 registrovaných online.

ERÚ- výplatu podpor OZE musí řešit ministerstvo průmyslu

 

ERÚ: výplatu podpor obnovitelných zdrojů musí řešit ministerstvo průmyslu

 

V posledních týdnech se vyostřil boj o předsedkyni Energetického regulačního úřadu, Alenu Vitáskovou.

Předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková čelí stupňujícímu se tlaku na její odvolání z funkce. Spor se vyhrotil poté, co ERÚ prozatím nevypsal podpory pro obnovitelné zdroje na příští rok. Alena Vitásková dokonce čelí obvinění některých médií, že kvůli dosavadnímu nevypsání hrozí závažné ekonomické dopady jak na producenty energie z obnovitelných zdrojů, tak na jejich věřitele, tedy zejména banky. Aby se tyto scénáře nenaplnily, musí ERÚ podpory vypsat do konce listopadu.
„ERÚ si uvědomuje všechny pozitivní efekty, jako například snížení cen pro koncové zákazníky, tak všechny negativní dopady, ale je potřeba upozornit, že ERÚ pouze postupuje v souladu se zákonem a je připraven kdykoliv cenové rozhodnutí změnit nebo doplnit. ERÚ podporu nevyplácí, ale pouze stanovuje ceny, za výplatu je odpovědno MPO,“ sdělil Ekonomickému deníku mluvčí ERÚ Jiří Chvojka.

Bez notifikace ani ránu
Předsedkyně ERÚ vysvětluje, že podpory dosud nebyly vypsány proto, že dosud nedostaly notifikaci od Evropské Komise. Mluvčí Chvojka k tomu dodává: „Energetický regulační úřad vypsání podpor neodmítá, pouze postupuje přesně v souladu se zákonem. Proto jsme v uplynulých letech opakovaně psali do cenového rozhodnutí, že podpora může být vyplácena pouze subjektům, které mají kladné notifikační rozhodnutí v souladu s §1, odst. 3 zákona 165/2012 o podporovaných zdrojích energie. Letos MPO jednak zveřejnilo v březnu dopis všem poslancům, že podpora pro obnovitelné zdroje byla stanovena nad rámec zákonného zmocnění. Dále také v říjnu MPO jako gestor výše zmíněného zákona sdělilo, že podporu pro nenotifikované zdroje nemá vypisovat ani cenové rozhodnutí.“ .
Alena Vitásková také již dříve řekla, že nechce udělat nic, co by k ní mohlo opětovně přivést policejní vyšetřování. Podle vedení ERÚ dlouhodobě existuje na úřad politický nátlak, a po zkušenosti s podáním trestního oznámení na Alenu Vitáskovou kvůli jmenování Renáty Vesecké místopředsedkyní ERÚ tak bude úřad lpět na formálních pravidlech.

Čelím mstě mafie, myslí si Vitásková
Alena Vitásková letos v srpnu na webových stránkách ERÚ zveřejnila rekapitulaci činnosti úřadu pod jejím vedením. V ní mimo jiné stojí, že Energetický regulační úřad za předchozí 4 roky zachránil z peněz daňových poplatníků až 700 miliard korun.
„Činnost našeho úřadu uspořila našim občanům, firmám, veřejným financím nemalé částky za povinnou platbu za tzv. zelenou energii, a to je přece zvlášť závažný zločin!!!“, píše Vitásková s odvoláním na to, že ERÚ pomohl prosadit změny zákonů tak, aby podpora obnovitelných zdrojů prakticky stagnovala a nedocházelo k jejímu nárůstu. „Úřad okradl mafii a to se neodpouští,“ stojí v titulku zmiňovaného vyjádření.