V současné době má asociace 250 členů, z toho je 170 registrovaných online.

Spolupráce E.ON a Asociace hydroenergetiků ČR

V roce 2007 proběhla první jednání se zástupci výrobců z MVE vyúsťující  uzavřením smlouvy o zprostředkování obchodu s elektrickou energií a v  roce 2008 jsme zahájili výkup elektřiny z MVE uvedených v portfoliu zprostředkující společnosti Asociace hydroenergetiků, služby s.r.o.  V roce 2009 vzniká oddělením části jednatelů nová společnost Asociace hydroenergetiků ČR, která zprostředkovává dodávky elektřiny z MVE od roku 2010. Ze strany AHECR spočívá spolupráce ve vyhledávání potenciálních dodavatelů elektřiny z řad výrobců mimo distribuční území E.ON Distribuce, jejich proškolení v procesu změny dodavatele dle aktuálních legislativních podmínek a v projednání výkupní ceny za elektřinu. Dále Asociace hydroenergetiků ČR pořádá setkání s těmito výrobci, na nichž blíže představuje společnost E.ON a její nákupní model.