V současné době má asociace 250 členů, z toho je 153 registrovaných online.

Energetici: Nový výpočet příspěvku na OZE nelze stihnout .......

Energetici: Nový výpočet příspěvku na OZE nelze stihnout

Nová podoba výpočtu příspěvků na krytí podpory obnovitelných zdrojů, jak ji navrhuje ministerstvo průmyslu a obchodu, staví proti sobě energetiky a průmyslové firmy. Zástupci energetických firem tvrdí, že změnu nebude možné zavést tak rychle, jak si ministerstvo představuje. Průmyslníci naopak argumentují, že změnit výpočet je nutné kvůli zachování jejich mezinárodní konkurenceschopnosti.

ilustrační foto

4.11.2014 6:42 |

O novele energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie, které novinku zavádí, budou dnes hlasovat v prvním čtení na mimořádné schůzi poslanci. Tento postup zvolilo ministerstvo průmyslu proto, aby zákon mohl začít platit od 1. července příštího roku.

„Kvůli zavedení nového výpočtu budeme muset novelizovat řadu prováděcích předpisů. Abychom to stihli do konce června, musel by zákon začít platit od 31. ledna 2015,“ upozorňuje na nesplnitelnost úkolu Alena Vitásková, předsedkyně Energetického regulačního úřadu.

Navržený výpočet příspěvku na obnovitelné zdroje má ulevit především velkým průmyslovým firmám. Nebude se už odvíjet od spotřebovaného množství elektřiny, ale půjde o fixní částku odvozenou od výše rezervované kapacity u velkých odběratelů a od hodnoty jističe u maloodběratelů. Ministerstvo spočítalo, že na novince ušetří téměř sedm tisíc odběratelů v průměru přes půl milionu korun ročně.

Předsedkyně ERÚ skončí

Energetický regulační úřad (ERÚ) by měla od začátku druhého pololetí roku 2015 začít řídit nová Rada ERÚ. Zanikne funkce předsedy a místopředsedů úřadu. Nynější předsedkyně Alena Vitásková by se měla stát automaticky předsedkyní rady. „Takto rychlá změna způsobí chaos v době, kdy se musí připravovat pravidla pro nová regulační období v plynárenství a elektroenergetice a novelizovat dvacet regulačních vyhlášek,“ tvrdí Vitásková. Podle ní bude rada, kterou jmenuje vláda na návrh ministerstva průmyslu, snadno politicky ovlivnitelná. Úřad tak ztratí nezávislost. Lepší by prý bylo, kdyby její členy jmenovali po dvou poslanci, senátoři a prezident.

„Jenže abychom to mohli zavést, musí být nejdříve zavedena evidence všech odběrných míst u operátora trhu s energiemi,“ říká ředitel operátora Jiří Šťastný. Dnes se do evidence hlásí jen odběrná místa, která změnila dodavatele elektřiny.

Ministerstvo chce ochránit část odběratelů, kterým by se kvůli změně zvedl účet za elektřinu. Proto se bude zaplacený příspěvek porovnávat s tím, kolik by odběratelé zaplatili podle dnešních pravidel. Platit budou nižší z těchto částek. „Technicky je to dlouhodobě obtížně proveditelné,“ říká Pavel Elis, předseda představenstva Pražské energetiky.

Navzdory výhradám trvají zástupci průmyslu na rychlé změně. „Je třeba udělat odvážný krok kvůli konkurenceschopnosti českého průmyslu. Jsme přesvědčeni, že navržená změna žádný chaos nezpůsobí,“ domnívá se Jan Rafaj, viceprezident svazu průmyslu.