V současné době má asociace 250 členů, z toho je 147 registrovaných online.

Dotační noviny

 

PRO SPRÁVNÉ ZOBRAZENÍ POVOLTE OBRÁZKY ↑ NEBO SI PŘEČTĚTE NOVINY ZDE
Dotační Noviny pro veřejný sektor
DOTAČNÍ SLUŽBY
MONITORING DOTACÍ
NAŠI KONZULTANTI
 
Vážení čtenáři,

jako každý měsíc vám přinášíme aktuální dotační příležitosti pro města a obce.

Nejprve se můžete začíst do článku, který informuje o dotacích na energetické úspory u veřejných budov. Dále vás seznámíme s novými výzvami z Operačního programu Životní prostředí, ve kterých můžete získat až 85% dotaci na výstavbu kanalizace, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vodrekultivaci staré skládky a v neposlední řadě také navýstavbu bioplynových stanic.

Za zmínku určitě stojí i výzvy vyhlášené Státním fondem dopravní infrastruktury. Ty jsou zaměřeny na podporu opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti dopravya na údržbu a výstavbu cyklostezek. Na závěr je uvedena podpora zaměřená narozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol.

Inspirativní čtení vám přeje celá redakce Dotačních novin.

 
Blíží se první výzva z nového OP Životní prostředí, která umožní veřejnému a neziskovému sektoru získat peníze na komplexní či dílčí úpravy energetického hospodářství veřejných budov. 

Podrobnější informace naleznete zde.

 
Podpora je zaměřena na dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.
Dotace na kanalizace a čistírny odpadních vod
PŘEDMĚT DOTACE: výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod

ŽADATEL: obce, města, svazky obcí, příspěvkové organizace, obchodní společnosti ovládané z více jak 50 % obcemi a městy

VÝŠE PODPORY

: až 85 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 5. ledna 2016


 
  VÍCE INFORMACÍ   KONZULTOVAT ZÁMĚR  
 
Podpora je zaměřena na projekty rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených).
Rekultivace staré skládky
PŘEDMĚT DOTACE: rekultivace starých skládek

ŽADATEL: subjekty soukromého a veřejného sektoru

VÝŠE PODPORY

: až 85 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 5. ledna 2016


 
  VÍCE INFORMACÍ   KONZULTOVAT ZÁMĚR  
 
Dotační Manager
 
V rámci výzvy budou podporovány projekty bioplynových stanic, které budou nakládat na vstupu minimálně z 25% s takovými druhy odpadů, které není možné materiálově využít, nebo nejsou k materiálovému využití vhodné.
Výstavba bioplynových stanic
PŘEDMĚT DOTACE: výstavba bioplynové stanice na zpracování odpadů, vybavení a modernizace bioplynové stanice

ŽADATEL: subjekty soukromého a veřejného sektoru

VÝŠE PODPORY

: až 85 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 5. ledna 2016


 
  VÍCE INFORMACÍ   KONZULTOVAT ZÁMĚR  
 
V rámci tohoto programu jsou podporována opatření, která povedou ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.
Zvyšování bezpečnosti dopravy
PŘEDMĚT DOTACE: výstavba a rekonstrukce chodníků a přechodů pro chodce, bezpečnostní prvky na vozovce, instalace dopravních značení, jízdní pruhy pro cyklisty

ŽADATEL: obec, kraj, stát a jejich organizační složky

VÝŠE PODPORY

: až 85 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 15. ledna 2016


 
  VÍCE INFORMACÍ   KONZULTOVAT ZÁMĚR  
 
Státní fond dopravní infrastruktury poskytuje příspěvky obcím, jenž jsou vlastníky cyklistické stezky finance na jejich výstavbu a údržbu.
Výstavba a údržba cyklistických stezek
PŘEDMĚT DOTACE: výstavba a údržba cyklistických stezek

ŽADATEL: obce, organizační složky obcí, příspěvkové organizace zřízené obcemi, svazky obcí

VÝŠE PODPORY

: až 85 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 20. ledna 2016


 
  VÍCE INFORMACÍ   KONZULTOVAT ZÁMĚR  
 
V rámci této výzvy mohou mateřské a základní školy zřizované územně samosprávnými celky získat dotaci na vytvoření nových výukových kapacit.
Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ
PŘEDMĚT DOTACE: interiérové vybavení, inženýrská činnost, informační systémy

ŽADATEL: obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, školské právnické osoby

VÝŠE PODPORY

: až 85 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 21. prosince 2015


 
  VÍCE INFORMACÍ   KONZULTOVAT ZÁMĚR  
 
  Alžběta Klimešová   OPŽP 2014-2020 přináší dvě pozitivní změny. Nově bude možné provádět částečná zateplení a opatření na úspory energie u památkově chráněných budov, aniž by bylo nutné dosáhnout dosažení parametrů pro celkovou energetickou náročnost budovy dle příslušných norem. U projektů revitalizace veřejné zeleně jsou nově do výše 10% z celkových způsobilých výdajů akce, proplatitelné chodníčky, stezky a vodní plochy. 

Ing. Alžběta Klimešová
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.

 
 
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS Advisory, a.s.
  Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v BrněPrazePísku nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.  
Copyright © 2015 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.
 

Nepřeji si dostávat Dotační noviny