V současné době má asociace 250 členů, z toho je 147 registrovaných online.

Deformace cen elektrické energie......

 

Deformace cen elektrické energie

12. 5. 2016

Tržní prostředí zničeno. Je reálné očekávání neúměrného růstu cen? Podpora obnovitelných zdrojů energie (OZE) formou výkupních cen deformuje energetiku.

Česká republika se zavázala plnit požadavky EU; k těm mimo jiné patří i podpora rozvoje obnovitelných zdrojů v ČR. Výkupní ceny byly v minulosti stanoveny v návaznosti na zákony schválené zákonodárci; ERÚ je i nadále přesvědčen, že výkupní ceny stanovené pro FVE jsou mírně řečeno „podivné". Doposud tento problém, na který ERÚ upozorňuje od roku 2012, nechtěl nikdo řešit.

V EU je systém těchto podpor důvodem pro deformaci cen elektrické energie. Výsledek bude mít katastrofální dopad na investice do energetického sektoru, kdy se již nyní nevyplatí investovat do tradičních zdrojů, pokud není zajištěna „dotace". Tržní prostředí v oblasti energetiky, které je tak důležité pro zdravý vývoj hospodářství a ekonomiky, je zcela zničeno.

Nebezpečí neúměrného růstu cen energií je reálné.

Legenda: BMS – výrobny elektřiny spalující biomasu; BPS – bioplynové stanice; MVE – malé vodní elektrárny; VTE – větrné elektrárny; FVE – fotovoltaické elektrárny

Ze srovnání sloupců v grafu je zjevné, že průměrná tržní cena silové elektřiny (červený sloupec) se v období posledních tří let snížila cca o 321,- Kč/MWh, zatímco výše výkupních cen se na základě zákonné indexace zvyšovaly meziročně o 2 % s výjimkou bioplynu a biomasy. Srovnáním červeného sloupce (průměrná tržní cena silové elektřiny) se sloupci reprezentujícími výši nejvyšších výkupních cen pro jednotlivé OZE je zjevné, že výkupní ceny jsou v průběhu let 2,5x až 4,7x vyšší a u fotovoltaických elektráren (FVE) v roce 2015 dokonce 16,5x vyšší.