V současné době má asociace 250 členů, z toho je 144 registrovaných online.

Chytrá energie č.2/2018..........zajímavé informace z energetiky!

 

Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, prohlédněte si jej zde.
CHYTRÁ ENERGIE
Newsletter č. 2/2018 - vychází 2. března 2018

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

politická situace, kdy máme „dočasnou“ vládu v demisi, nejistoty a personální pohyby ve státní správě jakoby umrtvovaly i nutné kroky v energetice. Zhodnocení stavu naplňování úkolů státní energetické koncepce, které v lednu provedly nevládní organizace a které zmiňujeme v úvodním článku newsletteru, ale ukázalo, že se tak stalo již daleko dříve. Zatímco energetika v Evropě i ve světě prochází zásadními proměnami, které jsou mnohem rychlejší, než jsme si mnozí ochotni připustit, smrskla se debata o české energetické budoucnosti převážně jen na způsob a formu, jak postavit nové atomové reaktory, případně jak se ubránit novým evropským požadavkům.

Přitom potřebujeme co nejrychleji vyřešit, jak tržně konformně znovu nastartovat stavbu zdrojů, které využívají energii větru, slunce, vody i biomasy a které dnes prakticky stagnují. Jestliže vloni šlo zjednodušit povolovací řízení speciálně jen pro nové jaderné zdroje, potřebujeme totéž udělat pro ty obnovitelné. Není vůbec normální, že povolení dejme tomu větrné elektrárny trvá přinejmenším čtyři roky, ale spíše více. Nemluvě pak o politickém blokování těchto staveb v několika krajích.

Je čas přestat mluvit o chytrých sítích a začít jejich prvky rychle dostávat do praxe.  Mezi ně patří i akumulace pomocí bateriových systémů, kde také potřebujeme zvítězit nad byrokraty a upravit energetický zákon, abychom mohli využít výhod, které nabízejí pro regulaci sítě. Hodně nám pak schází skutečně pokrokový scénář státní energetické koncepce, protože na ten v důsledku způsobu přípravy té minulé, nezbylo místo.  Třeba nám v našem úsilí pomůže i zaměření rozpočtu Evropské unie v dalším období, o čemž se také dočtete.

Tak ať se Vám obsah zpravodaje líbí.

Edvard Sequens, Calla

KategorieENERGETICKÁ POLITIKA

 

Důležité úkoly Státní energetické koncepce mají už dva roky zpoždění

Rozhýbat využívání čistých domácích obnovitelných zdrojů, pokutovat plýtvání uhlím či zajistit posílení státního dohledu, aby ČEZ naplňoval energetickou politiku státu - všechny tyto důležité úkoly měla zajistit vláda do konce roku 2015. Splněny však nejsou dodnes. Znovu to odhaluje Zpráva o plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR (SEK) do roku 2017, kterou v lednu projednala Babišova vláda. Podle Hnutí DUHA, Greenpeace a sdružení Calla se Ministerstvo průmyslu zaměřuje na nejdražší a nejrizikovější cesty, jako jsou nové jaderné reaktory, a opomíjí jiné úkoly.

Číst dál

KategorieEFEKTIVITA

 

Jaké snížení spotřeby energie navrhují europoslanci?

Plénum Evropského parlamentu schválilo v lednu 2018 v rámci novely směrnice o energetické efektivnosti snížení evropské spotřeby energie do roku 2030 o 35 %.  Návrh je o ambicióznější než varianta Evropské komise, která navrhovala snižovat o 30 %. Na druhou stranu poslanci Výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) navrhovali ještě výraznější omezení spotřeby – o 40 %.

Číst dál

KategorieZELENÁ ENERGIE

 

30 % elektřiny v EU vyrobily loni obnovitelné zdroje

Energetické think-tanky Sandbag a Agora Energiewende vydaly přehled výroby elektřiny ve státech Evropské unie v roce 2017. Obnovitelné zdroje v této bilanci poprvé dosáhly 30 % (pořadí podílu jednotlivých obnovitelných technologií na celkové výrobě je následující: větrné elektrárny 11,2 %, vodní elektrárny 9,1 %, zdroje na biomasu 6 %, solární elektrárny 3,7 %). Obnovitelné zdroje bez započítání vodních elektráren poprvé překonaly evropskou výrobu elektřiny z uhlí.

Číst dál

KategorieKLIMA

 

Ochrana klimatu pioritou příštího rozpočtu EU?

V Bruselu se rozbíhá debata o podobě společného unijního rozpočtu po roce 2020. Hlavní otázkou je, jak méně peněz podělit mezi hned několik urgentních priorit. Jejich výběr bude mít vliv i na plnění závazků EU plynoucích z Pařížské dohody o ochraně klimatu. Příští rozpočet by měl být více „klima friendly“, jak ostatně požaduje také klíčový výbor Evropského parlamentu.

Číst dál

KategorieFOSILNÍ ZDROJE

 

„Dneska už uhlí není něco, co by každý chtěl mít ve sklepě.“ Jak vidí útlum těžby bývalí horníci v Čechách a na Slovensku?

 

 

Ve střední Evropě byl ještě donedávna výraz „odklon od uhlí“ téměř zapovězeným slovem. Na Slovensku a v České republice to už však z mnoha důvodů tolik neplatí. Černouhelné doly průběžně zavírají kvůli nízkým výkupním cenám uhlí na trhu a silné zahraniční konkurenci. A pomalu je začínají následovat i hnědouhelné lomy. Pokles poptávky po hnědém uhlí umocňuje i zavádění regulací emisí a poplatků za znečišťování směřované na uhelné elektrárny.

Číst dál

KategorieATOM

 

Konference 11. 4. 2018: Jaderný odpad – nechtěné dědictví jaderné energetiky

Cílem mezinárodní konference NEC 2018 „Jaderný odpad – nechtěné dědictví jaderné energetiky“ je za účasti zahraničních i českých expertek expertů diskutovat možnosti nalezení řešení problému jaderného odpadu, aniž by byla omezena práva obyvatel účinně hájit zájmy své i budoucích generací. Koná se ve středu 11. dubna 2018 od 10 hodin v Autoklubu ČR v Praze. Program konference a další podrobnosti včetně registračního formuláře najdete na www.nec2018.eu.

Číst dál