V současné době má asociace 250 členů, z toho je 147 registrovaných online.

Chytrá energie blízké budoucnosti..........

 

Upozornění: Zpráva obsahuje externí obrázky, pokud se Vám nezobrazují správně, prohlédněte si ji ve Vašem prohlížeči.
 
 
 
  Newsletter

Newsletter č. 4/2016 :: vychází 12. září 2016

 
 

Vážení čtenáři,

důležitým ukazatelem pro podobu energetiky v blízké budoucnosti je úroveň investic do jednotlivých zdrojů. Za několik let bude v provozu většina těch, jejichž výstavbu dnes investoři platí. Globální přehled ve studii, kterou vydal program OSN pro životní prostředí společně s Bloomberg New Energy Finance, proto poskytuje zajímavou informaci o trendu ve světové energetice.

V případě obnovitelných zdrojů elektřiny (bez započítání velkých vodních elektráren) se investice v roce 2015 dostaly na 286 miliard dolarů, což je historické maximum navzdory skutečnosti, že cena klíčových technologií v průběhu minulých let klesla. Úhrn investic do obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny tak byl v loňském roce dvojnásobný ve srovnání s elektrárnami na fosilní paliva a desetinásobný oproti novým jaderným reaktorům.

Česká republika se uvedenému trendu vymyká – na rozdíl od nejsilnějších světových ekonomik, které v investicích do obnovitelných zdrojů patří ke špičce. Zejména dvě nejdynamičtější odvětví obnovitelné energetiky, větrné a fotovoltaické elektrárny, u nás od roku 2013 stagnují. V roce 2015 nebyla v ČR postavena žádná větrná elektrárna a fotovoltaických panelů na střechách přibylo poskrovnu. Není divu, například ve světle informací, které Energetický regulační úřad dosud vypustil o poplatku pro samovýrobce elektřiny, nelze investici do střešní fotovoltaiky ekonomicky propočítat.

V aktuálním vydání novinek Chytré energie se dočtete mimo jiné o postupu ratifikace Pařížské dohody o omezování emisí skleníkových plynů. Její signatáři včetně České republiky se hlásí k přechodu na uhlíkově neutrální ekonomiku. Bez obnovitelných zdrojů to nepůjde ani ve střední Evropě.

Karel Polanecký, Hnutí DUHA

Energetická politika

Velká Británie zaznamenává výrazné oživení trhu s fotovoltaikou, elektromobily a bateriemi

Podle britského provozovatele rozvodné sítě National Grid by Velká Británie mohla zavést solární technologie, elektromobily a baterie mnohem rychleji, než se předpokládalo před rokem. Tento nový výhled do budoucna je součástí rychle se měnícího prostředí energetického systému ve Velké Británii, který byl popsán ve zprávě z roku 2016 „Budoucí energetické scénáře“ (Future Energy Scenarios). Marcus Stewart, vedoucí oddělení pro energetický přehled v National Grid, říká v předmluvě ke zprávě: „Jsme uprostřed energetické revoluce.“

Čtěte dál

 

Obnovitelné zdroje

Rozvoj větrné energetiky vytvoří v ČR tisíce pracovních příležitostí

 

Výroba součástí větrných elektráren aktuálně zaměstnává necelou tisícovku pracovníků v České republice. V případě opětovného nastartování výstavby větrných elektráren na našem území může tento sektor živit dva a půl tisíce lidí v roce 2030 a dokonce pět a půl tisíce v roce 2050. Vyplývá to ze studie, kterou pro Odborový svaz Echo, Komoru OZE a Hnutí DUHA zpracovala konzultační společnost SEVEn.

Čtěte dál

Jaderná energetika

Debata o Hinkley Point nemíří na správný cíl

Z řady reakcí na investiční rozhodnutí EDF k výstavbě jaderné elektrárny Hinkley Point vybíráme blog Simona Bullocka z Friends of the Earth:

Obnovitelné zdroje, zlepšování energetické efektivnosti a rozvoj možností akumulace jsou pro spotřebitele elektřiny i pro daňové poplatníky lepší cestou než nové jaderné elektrárny.

Čtěte dál

Jaderná energetika

Britský kontrolní úřad k Hinkley Point

Obnovitelné zdroje jsou levnější. Na této jednoduché formuli staví úřad National Audit Office (NAO) svůj nález ohledně plánované jaderné elektrárny Hinkley Point C ve své nové zprávě s názvem: „Jaderná energie ve Spojeném království“.

Čtěte dál

Klima

Čína a USA už ratifikovaly Pařížskou dohodu. Proč EU otálí?

První zářijovou sobotu přibyly pod novou mezinárodní dohodu o ochraně klimatu z Paříže dva důležité podpisy: prezidenti USA a Číny, států s nejvyššími emisemi skleníkových plynů, u příležitosti summitu G20 oznámili, že smlouvu ratifikovali. Pro platnost Pařížské dohody je nutné, aby ji ratifikovalo nejméně 55 států, které jsou dohromady odpovědné za alespoň 55 % globálních emisí. Skóre k 8. září bylo 26 států a 39 % globálních emisí - přičemž 38 % připadá na USA a Čínu.

Čtěte dál

www.chytraenergie.info :: Chytrá energie na Facebooku
Logo Hnutí DUHA Logo Calla Logo Greenpeace Logo Veronica Logo CDE