V současné době má asociace 250 členů, z toho je 144 registrovaných online.

Chytrá energie 2/2020

 

Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, prohlédněte si jej zde.
CHYTRÁ ENERGIE
Newsletter č. 2/2020 - vychází 26. 2. 2020

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

poslední měsíc se nesl ve jménu vyjednávání o nastavení příštího rozpočtového rámce Evropské unie, který bude hrát zásadní roli při dekarbonizaci ekonomik členských států. Zatímco zvláštní summit hlav států nedospěl k závěru ohledně celkové výše nového evropského rozpočtu, již jsou známy některé nové finanční nástroje, které by měly státům v jejich snižování emisí napomoci.

Nejdůležitějším z nich bude Mechanismus pro spravedlivou transformaci, který má pomoci regionům s vysokými emisemi, například těm, kde se těží uhlí, přeorientovat se na nová odvětví. Peníze půjdou pouze na projekty, které prokazatelně povedou ke snížení emisí, čili jakékoliv fosilní projekty nebudou podpořeny. Česká republika i další členské státy nyní musí takovýto seznam projektů připravit.

Nejde navíc pouze o výši finančních prostředků, ale také o to, jak je budou členské státy schopny čerpat. Například Česká republika nebyla v současně probíhajícím rozpočtovém období schopna efektivně využít prostředků z evropských fondů na přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku a nakonec vyčerpá méně než polovinu alokované částky. V příštím období je proto nutné zlepšit čerpání a investice zejména do energetické účinnosti a rozvoje obnovitelných zdrojů. Podle Národního energeticko-klimatického plánu odeslaného nedávno do Bruselu to ovšem na výrazné zlepšení nevypadá.

Více o vládních klimatických plánech na příštích deset let, novém transformačním fondu i dalších novinkách ze světa udržitelné i té ostatní energetiky se dozvíte v aktuálním čísle newsletteru.

Kateřina Davidová, Centrum pro dopravu a energetiku

KategorieENERGETICKÁ POLITIKA

 

Málo ambiciózní národní energeticko-klimatický plán schválen

V pondělí 13. ledna 2020 schválila vláda finální podobu energeticko-klimatického plánu České republiky. Proces přípravy mělo na starosti Ministerstvo průmyslu a s jeho tvorbou začalo v r. 2018. Plán má do roku 2030 naplnit evropské klimaticko-energetické cíle týkající se množství vypouštěných emisí skleníkových plynů, rozvoje obnovitelných zdrojů nebo zvyšování energetické účinnosti. Plány jednotlivých členských zemí bude nyní posuzovat Evropská komise a čeká se zejména na to, zda se na druhý pokus podaří dosáhnout cíle 32% podílu obnovitelných zdrojů na celkové evropské spotřebě energie.

Číst dál

KategorieENERGETICKÁ POLITIKA

 

Zase jsme vyvezli více elektřiny, než vyrobily Počerady s Chvaleticemi

Z České republiky se v roce 2019 vyvezlo o 13 TWh více elektřiny, než se dovezlo. Ukazuje to aktuálně zveřejněná Zpráva o provozu elektrizační soustavy Energetického regulačního úřadu. Přebytek přitom odpovídá třetině výroby uhelných elektráren a je ještě o 3 TWh vyšší, než vyrobí zastaralé a plýtvavé uhelné elektrárny Počerady a Chvaletice dohromady.

Číst dál

KategorieZELENÁ ENERGIE

 

Vzniká nová legislativa na podporu komunitní energetiky

Podle nové evropské směrnice, která je součástí Zimního energetického balíčku, by členské státy měly od příštího roku začít seriózněji podporovat rozvoj své komunitní energetiky. Jedná se o - v Česku relativně nový, na Západě však zavedený - model vlastnictví obnovitelných zdrojů, kdy vlastníci a provozovatelé obnovitelných zdrojů energie (OZE) jsou místní lidé, obce nebo firmy, kteří jsou daným projektem přímo dotčeni. Namísto čistě komerčních projektů provozovaných firmami podnikajícími v energetice se jedná o projekty, na kterých se podílejí, ovlivňují je a finančně z nich profitují místní.

Číst dál

KategorieFOSILNÍ ZDROJE

 

2019: dramatický propad výroby elektřiny z uhlí

V únoru zveřejnil britský think tank Sandbag zprávu o výrobě elektřiny v Evropské unii za rok 2019. Podle jejich analýz snížila EU výrobu uhlí z elektřiny o čtvrtinu. Z toho samotné Německo snížilo výrobu elektřiny z uhlí o jednu třetinu. Velká Británie, kolébka uhelné průmyslové revoluce, vyprodukovala z uhlí pouhá 2 procenta. V České republice klesal podíl uhelné elektřiny pomaleji. V roku 2019 byl oproti předchozímu roku byl nižší o 4 procentní body, tj. uhlí bylo zodpovědné za polovinu elektřiny.

Číst dál

KategorieKLIMA

 

Nový finanční nástroj pro spravedlivou transformaci by měl být doprovázen odklonem od uhlí

Evropská komise zveřejnila návrh nového finančního nástroje (Just Transition Mechanism – Mechanismus pro spravedlivou transformaci), který bude v rámci Zelené dohody pro Evropu fungovat jako dotační program pro investiční potřeby evropských regionů během přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku. Finance mají podpořit energetickou transformaci a motivovat k zásadnímu snižování emisí v horizontu nejbližších let.  

Číst dál

KategorieATOM

 

Nereálná očekávání jsou cestou do problémů

Opakovaně jsme v posledních týdnech a měsících ujišťováni ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem či vládním zmocněncem pro jádro Jaroslavem Mílem, že nový jaderný reaktor plánovaný pro Dukovany bude stát jen nějakých 140 až 160 miliard korun. A také, když stavbu ČEZ zahájí v roce 2029, bude už o sedm let později dokončena. Problém je, že taková cena, ani doba výstavby vůbec neodpovídají zkušenostem ze stavby velkých reaktorů v západní Evropě nebo USA a že důsledky těchto představ odnesou peněženky spotřebitelů elektřiny a možná ještě spíše českých daňových poplatníků.

Číst dál