V současné době má asociace 250 členů, z toho je 147 registrovaných online.

Změna formy podpory.....2024

 Dobrý den přeji,

protože se ptáte jak postupovat při ,,přechodu do povinného výkupu", nebo (změnu formy podpory) 

Přeposílám Vám potřebné informace a zdravím

Alena Adamová

 

 

> Od: "Poze" <Poze@ote-cr.cz>
 

„Právo na změnu formy podpory má každý výrobce vždy k 1. lednu následujícího roku (podle ustanovení §8 odst. 2 zákona č. 165/2012 Sb).

Tuto změnu je nutné zadat do 30. listopadu 2023 přes portál CS OTE následovně:

POZE -> Nárok na podporu -> Hledat -> kliknete na řádek se zdrojem, kde chcete změnit formu podpory, poté na miniaturku Editovat a v sekci Druh podpory na tlačítko Změnit podporu. Zde vyberete nově požadovanou podporu, která musí být v povolené kombinaci. Datum od 1. 1. 2024 bude automaticky předvyplněno. Jakmile změny v Druhu podpory i v nároku uložíte, na e-mail vám přijde potvrzující opis. Ověřit korektní provedení změny si můžete také dotazem na poze@ote-cr.cz. ...“

 

Návrh Cenového rozhodnutí pro r.2024:

 

ČÁST PRVNÍ: 

Výkupní ceny a zelené bonusy na elektřinu pro výrobny elektřiny uvedené do provozu nebo rekonstruované do 31. 12. 2021

(1) Pro elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie platí následující podmínky

 

(1.1) Výkupní ceny podle jiného právního předpisu1 nezahrnují daň z přidané hodnoty. K výkupním cenám je připočítávána daň z přidané hodnoty podle jiného právního předpisu2 .

 

(1.2) Splňuje-li jeden nebo více zdrojů elektřiny v rámci jedné výrobny elektřiny podmínky pro uplatnění odlišných podpor, může výrobce uplatňovat odlišnou podporu pro jednotlivé zdroje elektřiny za předpokladu, že zajistí samostatné měření elektřiny vyrobené z každého zdroje elektřiny v souladu s jiným právním předpisem3 . V případě neosazení samostatného měření může výrobce elektřiny uplatňovat za celou výrobnu elektřiny pouze nejnižší výši podpory při výběru z více možných podpor.

 

(1.3) V případě uplatnění podpory formou výkupních cen u výroben elektřiny podle bodu (1.2) rozdělí výrobce při fakturaci elektřinu naměřenou podle jiného právního předpisu3 v poměru samostatně naměřených hodnot výroby elektřiny na jednotlivých zdrojích elektřiny podle bodu (1.2). V případě uplatnění podpory formou zelených bonusů na elektřinu se zelené bonusy na elektřinu uplatňují samostatně na každý zdroj elektřiny podle naměřených hodnot na každém zdroji elektřiny podle bodu (1.2)

 

file:///C:/Users/prodlo%C2%AD%C2%AD%C2%AD_234_02/Downloads/konzultovany-dokument-navrh-cenoveho-rozhodnuti%20(5).pdf

 

PřílohaVelikost
ERU-konzultovany_dokument_-2024_Navrh_CR.pdf364.05 KB