V současné době má asociace 250 členů, z toho je 146 registrovaných online.

http://www.elektroprojekce.cz/ - EpS

 

Elektroprojekce Sirový

 

Přejeme Vám radostné vánoce, pevné zdraví, štěstí a úspěšný nový rok 2023.

 http://www.elektroprojekce.cz/

download.php?msg_id=00000000e6f8000dee680566318a&idx=6&part=1.3
Elektroprojekce

- projektování elektrických zařízení -
- autorizace pro technologická zařízení staveb -
- průmysl, energetika: VN, NN, studie, projekty -
- elektrické stanice, pohony, technologie, instalace -
- zkratové výpočty VN, NN -
- řízení a monitorování technologií z PC, PLC -
- projektování MVE a FVE -

                                                        

 

 I v roce 2023 jsme připraveni pro Vás dodávat precizní, databázově orientovanou projektovou

 

dokumentaci elektrického zařízení VN a NN v energetice a v průmyslu, stejně jako aplikace  

 

řízení a monitorování technologií z PC a PLC včetně dálkové správy pomocí pevných  

 

telefonních linek nebo sítě GSM. Zajímavé jsou i zkušenosti ze sběru dat zcela automatického  

proměřování optimálních převodů turbín na MVE pomocí frekvenčního měniče.

 

                                                                                                       S pozdravem Anna a Miloslav Sirových         http://www.elektroprojekce.cz/