V současné době má asociace 250 členů, z toho je 144 registrovaných online.

Dotaz a odpověď- ,,,vlastnictví pozemků Povodí s.p.

 

Vážení provozovatel=. výrobci z MVE,

zdravím srdečně, předávám komunikaci na dotaz týkající se vlastnictví pozemků Povodí s.p.?

za AHeČR

zdraví

Alena Adamová

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Dobrý den,

obdržela jsem od paní Adamové Váš dotaz a pokusím se na něj odpovědět. 
 
Nemám k dispozici mapu předmětných pozemků, ale domnívám se, že pokud pozemky v novém vlastnictví Povodí Ohře, s.p., sousedí s vodním tokem, tj. přiléhají k vodnímu toku, ponechalo si je Povodí Ohře, s.p., za účelem správy vodního toku (provoz a údržba). V tomto případě Vám je Povodí Ohře, s.p., neprodá ani nepronajme. 
 
Pokud pozemek není ve vlastnictví správce toku (např. podniky Povodí), platí podle ustanovení odst. 2 § 49 zákona č. 254/2001 Sb, o vodách, v platném znění:
(2) Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku, a to
a) u vodních toků, které jsou vodními cestami dopravně významnými, nejvýše v šířce do 10 m od břehové čáry,
b) u ostatních významných vodních toků jiných než pod písmenem a) nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry,
c) u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry. 
 
Pokud byste chtěl svůj dotaz konkretizovat, můžete mě kontaktovat. Pěkný den
Ing. Dana Plháková - Regarding Water
mobil: 602 184 739
Adresa sídla: Orlice 126, 561 51 Letohrad
Kancelář: Tyršova 935, 561 51 Letohrad
IČ: 76448665
ID datové schránky: t44z6yi
www.manipulacni-rady.cz