V současné době má asociace 250 členů, z toho je 144 registrovaných online.

Dodavatel dílů pro malé vodní elektrárny - REKO s.r.o.

Dodavatel dílů pro malé vodní elektrárny - REKO s.r.o.         

Všichni jsme  si vědomi, že je  v obecném zájmu  využívat obnovitelných zdrojů energie,

kde k nejvýznamnějším výrobcům  určitě patří malé vodní elektrárny.

Reko s.r.o. spolupracuje  s mnohými  z nich, avšak rádi bychom  všem  představili naše výrobky, které jsou přímo  pro malé vodní elektrárny   speciálně   určeny.

Přenos výkonů  vodní turbíny  je realizován nejčastěji  pomocí plochých hnacích řemenů. Tento způsob ověřený  mnohaletým  používáním  je  stále ekonomicky i technicky nejvýhodnější. Účinnost  správně navrženého převodu plochým  řemenem může dosahovat hodnot    98% a při dodržení zásad  provozování tímto způsobem je životnost celého systému  velmi vysoká a bezproblémová. Dnes jsou k dispozici  vysoce kvalitní typy řemenů  s různými pevnostními vložkami i třecími vrstvami s vysokým koeficientem tření.  Renomovaný dodavatel, jakým je  Reko s.r.o. / viz. www.reko-sro.cz / je připraven  navrhnout  vhodný typ řemenu ,  poskytnout  spolupráci s konstrukcí a samozřejmostí je i montáž a servis těchto řemenů. Reko s.r.o. má s těmito  řemeny  má dvacetiletou  zkušenost  a nabízí  svoje produkty  všem provozovatelům malých vodních elektráren.

Dalším  vhodným  výrobkem je spojovací element  do spojky mezi turbínou a generátorem. Tyto  spojky ( špalíky ) tlumí nárazy, nepřenáší chvění  a  skvěle přenáší kroutící moment mezi turbínou a generátorem.  Reko s.r.o. dodává tyto spojky z vláknité usně  mnoha  vodním elektrárnám, kde mají starší stroje.

Reko s.r.o. těší, že  svými produkty napomáhá dobré věci . Výroba MVE patří k nejlevněji získávané elektrické energii, která je nejen ekologicky čistá, ale v mnoha směrech i kladně ovlivňuje režim vodního toku, což je právě důvod pro který by si MVE zasloužily více pozornosti.

 

REKO s.r.o.
IČO: 44499850 DIČ: CZ44499850
Zápis: OR u KS Hradec Králové, odd. C vložka 1387
Husova  249
551 01  Jaroměř
www.reko-sro.cz

 

mail: navratilova@reko-sro.cz

 

tel: 491 840012

 

mob: + 420  739 036 036