V současné době má asociace 250 členů, z toho je 167 registrovaných online.

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A JEJICH VYUŽITÍ v ČR.......