V současné době má asociace 250 členů, z toho je 167 registrovaných online.

Lokalita s projektem na MVE 15kW

Prodám historické vodní dílo s projektem na výstavbu MVE o instalovaném výkonu 15kW.

Předmětem prodeje jsou:
- pozemky a stavby tvořící vodní dílo se spádem 6,5 m
- kompletní projektová dokumentace pro realizaci MVE 15 kW

Všechna povolení pro výstavbu a připojení MVE k DS NN byla prodloužena do 31.12.2021,

Hlavní terénní úpravy a některé stavební práce byly již provedeny.

Majetkoprávně vše O.K., pozemky i stavby jsou čisté bez zástav, exekucí, atd.

Možno využít dotace na mokřad, který je součástí schválené PD.

Náklady na realizaci projektu cca 2 mil Kč bez DPH.

Roční výroba elektřiny cca 60.000 kWh

150 km jihozápadně od Prahy po D5, okres Domažlice

Cena k jednání 960.000 Kč

Tel: + 420 602 343 369
Email: jan.molnar@seznam.cz

Lokalita s projektem na MVE 15kW