V současné době má asociace 250 členů, z toho je 167 registrovaných online.

Opožděný nárok = Ztráta podpory.......Review přílohou

 Opožděný nárok = ztráta podpory POZE - Podle informace OTE nebude od 1. 6. 2018 možné nárokovat provozní podporu pro OZE na příslušný měsíc, budou-li data z příslušných výkazů zadána do systému OTE pozdě, tj. nejpozději do 10. dne měsíce následujícího. Informace se opírá o výklad povinnosti určené vyhláškou č. 145/2016 Sb. Energetickým regulačním úřadem. Povinnost zadávání dat měsíčně se vztahuje i na zdroje, kterým je podpora vyplácena čtvrtletně, tj. výrobnám elektřiny do 10 kW a výrobnám tepla.....Review Amper Market, a.s.

 

Vážení výrobci, provozovatelé,

v současné době rozesílá OTE a.s. výrobcům uplatňující podporu, striktní informace, že od 1.6.2018 nebude možné po nedodržení uložení výkazu lhůtu do 10.dnů příslušného měsíce, uplatnit podporu zpětně, prostě nárok zanikne i v případě, že výrobce tuto lhůtu z nějakých vážných důvodů do 10 dnů nedodrží. (omezení se opírá o povinnosti určené vyhláškou č. 145/2016 Sb. Energetickým regulačním úřadem).

Nesouhlasíme samozřejmě s tímto postupem, dnes jsme hovořili se zástupcem OTE, a.s. a bylo nám řečeno, že tato situace je vlastně ,,naplnění" povinnosti výrobce, s vazbou na zákon o podporovaných zdrojů energie.... a zmíněné vyhlášky. Není možné upatnit žádné výjimky, a vzhledem k tomu, že voláte a tak jsme oslovili pana doktora Šikolu, aby nám prověřil, zda z právního pohledu, není možné zvrátit to striktní rozhodnutí. Informace, sdělení právníka Vám obratem oznámíme, ale taktéž bude předmětem dizkuze na členské schůzi v Kácově 28.4.2018.

 

za AHeČR

zdraví Ing. Zdeněk Nováček

 

vyřizuje a zdraví

Alena Adamová

 

Alena Adamová, asistent AHeČR, spolek

IČ: 26995000

tel.kontakt: +420 606 646 426

email:hydroenergetici@centrum.cz

www.ahecr.cz

zasílací adresa:

Asociace hydroenergetiků ČR, spolek

Nádražní 151, 

285 09 Kácov

PřílohaVelikost
20180410_Amper_Review_167.pdf91.31 KB