V současné době má asociace 250 členů, z toho je 173 registrovaných online.

Novela stavebního zákona přinesla rozsáhlé změny .........

 Vážení výrobci, provozovatelé,

na základě vašich častých dotazů nám náš odborný konzultant vytvořil rozklad Novely stavebního zákona s účinností od 1.1.2018.

níže informace od pana dr. Šikoly, určitě naleznete odpovědi, pokud budete potřebovat, zprostředkujeme konkrétní konzultaci na základě Vašeho dotazu.

zdraví

Zdeněk Nováček

vyřizuje a zdraví

Alena Adamová

 

Dobrý den paní Adamová,

 

pan Nováček mě požádal, abych se podíval na novelu stavebního zákona účinnou od 1.1.2018 s ohledem na povinnost kolaudovat MVE. Někteří členové se prý domnívají, že nově MVE nepodléhají kolaudaci.

 

Novela stavebního zákona přinesla rozsáhlé změny skutečně i do právní úpravy kolaudace.  V § 119 stavebního zákona je nyní taxativní výčet staveb, které vyžadují kolaudaci:

 

a) stavbu veřejné infrastruktury

b) stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit

c) stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu

d) změnu stavby, která je kulturní památkou

 

Nejsou mezi nimi výslovně stavby pro obchod a průmysl, které dříve byly v příkladném výčtu § 122 stavebního zákona, který upravuje kolaudační souhlas.

 

Z toho vyplývá, že pokud pro stavbu MVE nenařídí úřad ve stavebním povolení zkušební provoz, nepodléhá dokončená MVE kolaudaci.

 

Pro úplnost dodávám, že vedle kolaudačního souhlasu zavádí novela stavebního zákona opětovně kolaudační rozhodnutí. Rozdíl mezi oběma je v procesu, který je u rozhodnutí náročnější a stavební úřad si ho může vymínit.

 

Jsem Vám k dispozici k případným doplňujícím dotazům.

 

Přejí pěkný den

 

Luděk Šikola

partner 

Doucha Šikola advokáti s.r.o.

Mezibranská 7
110 00 Praha 1

T : +420 731 177 074
E: 
sikola@dsadvokati.cz

 www.dsadvokati.cz 

cid:199697A7-AFB1-44C6-A30C-4D3787679EE4