V současné době má asociace 250 členů, z toho je 167 registrovaných online.

ERÚ- od 2.5.2019 v čele ERÚ opět 5 člená rada.......

 

Rada ERÚ

V čele ERÚ je kolektivní orgán Rada ERÚ, která má 5 členů. Členy rady (radní) a jejího předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu. Funkční období radních je 5 let. Každý rok je jmenován nový radní namísto toho, kterému končí funkční období. Do funkce předsedy Rady je radní jmenován na dobu zbývající do konce jeho členství v Radě ERÚ, nejvýše však na dobu 3 let.

Jednání Rady ERÚ se řídí jednacím řádem. Rada rozhoduje hlasováním. Každý radní má jeden hlas. Usnesení rady je přijato, pokud pro něj hlasovali alespoň 3 radní.

Rada ERÚ se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě.

Rada Energetického regulačního úřadu

Ing. Jan Pokorný - předseda Rady ERÚ

Ing. Ladislav Havel - člen Rady ERÚ

Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D. - člen Rady ERÚ

Ing. Vladimír Outrata - člen Rady ERÚ

Ing. Vladimír Vlk - člen Rady ERÚ