V současné době má asociace 250 členů, z toho je 173 registrovaných online.

Cena elektrické energie v minulém týdnu oscilovala..................Review č.201

Cena elektrické energie produktu BL CAL-19 v minulém týdnu oscilovala v rozmezí 53,5 – 55 a v pondělí zavírala na hodnotě 54,72 EUR/MWh. Produkty s dodávkou elektřiny na nejbližší období M01-19 během sledovaného období klesaly. U většiny komodit cena stagnovala, jen v případě ropy došlo na začátku tohoto týdne k nárůstu ceny, který je způsoben očekávanou vyšší globální poptávkou v důsledku dohody mezi USA a Čínou o stabilizaci situace v oblasti dovozních cel. Zároveň se na čtvrtečním zasedání OPEC ve Vídni očekává projednávání omezování těžby ropy. Rozdíl mezi cenou BL CAL-19 na německém a českém trhu, tzv. spread CZ-DE, se dále snižuje a dle pondělních zavíracích cen byl 2,07 EUR/MWh. 

 

Vážení přátelé,

budu Vám nadále vkládat pro informovanost přehled dění na burze s elektřinou...

Přejeme Vám pěkný ADVENTNÍ ČAS a mnoho štěstí a pohody

 

za vedení AHeČR , 

vyřizuje a zdraví

Alena Adamová