V současné době má asociace 250 členů, z toho je 173 registrovaných online.

Cena elektrické energie v minulém týdnu opět rostla, pondělní zavírací cena byla na hodnotě 57,98 EUR/MWh..................Review č.193 Amper Market

 PXE - Cena elektrické energie produktu BL CAL-19 se v minulém týdnu opět vrátila k růstu, aby v pondělí zavírala na hodnotě 57,98 EUR/MWh. CAL-20 se ve srovnání s CAL 19 zhodnotil více a tím zúžil spread mezi těmito ročními produkty na 3,2 EUR. Ještě minulý měsíc dosahoval spread i 5 EUR. Nejbližší obchodní produkty M11 a M12-18 spíše stagnovaly. Růst byl v minulém týdnu zaznamenán napříč všemi sledovanými komoditami mimo ropy. V posledním období je patrný vytrvale rostoucí rozdíl mezi cenou BL CAL-19 na německém a českém trhu, tzv. spread CZ-DE, který byl dle pondělních zavíracích cen již 1,94 EUR. 

 

Amper Review č. 193