V současné době má asociace 250 členů, z toho je 167 registrovaných online.

Cena elektrické energie v minulém týdnu klesala a v pondělí zavírala na hodnotě 51,1 EUR/MWh...........REVIEW Amper Market č. 221

 PXE - Cena elektrické energie produktu BL CAL-20 v minulém týdnu klesala a v pondělí zavírala na hodnotě 51,1 EUR/MWh. Sledované komodity s výjimkou cen uhlí mírně klesaly. Rozdíl mezi cenou BL CAL-20 na německém a českém trhu tzv. spread CZ-DE mírně rostl a dle pondělních závěrných cen byl již přes 2,5 EUR/MWh.

Amper Review č. 221